ЧЕРНА КУТИЯ

бе създаден през 2008 г. специално за участниците в 24-тия конгрес на Международната асоциация на театралните критици /МАТК/, проведен същата година в София – най-мащабното театрално събитие, на което България е домакин след домакинството й на театъра на нациите през 80-те. Във филма, представен пред около 100 делегати от Европа, Азия и Америка, идеите си за театър споделят български режисьори,между които Крикор Азарян, Маргарита Младенова, Лили Абаджиева и Явор Гърдев. Гледайте филма тук